WiadomośćPaździernikowa sesja Rady Dzielnicy Osowa
(Kategoria: Gdańsk Osowa - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
środa 16 października 2019 - 19:31:09


Październikowa sesja
Rady Dzielnicy Osowa


Podczas środowej sesji, radni Osowej zajęli się m.in. projektem systemu monitoringu w naszej dzielnicy. Dyskutowano też o planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Porządek obrad zawierał również dyskusję o logo dzielnicy, Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Osowa oraz o budżecie. Rozmawiano na temat organizacji Święta Dzielnicy Osowa w roku 2020Monitoring

Radni uchwalili, że konieczna jest budowa monitoringu miejskiego w dzielnicy. Ze względu na liczne akty wandalizmu, podpalenia i zniszczenia, taki monitoring jest konieczny. Radni proponują, bu studio do śledzenia kamer znajdowało się w nowym komisariacie Policji, który ma powstać przy ul. Orfeusza lub w innej lokalizacji.


Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Barniewice Północno-Zachodnie II

Rada Osowej wyraża pozytywne stanowisko w sprawie planów. Koncepcja zabezpiecza potrzeby osowian tak w stosunku do zabudowy jak i zieleni.


Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kukawki, rejonu ulicy Krajeńskiej i Złotowskiej

Radni na środowej sesji podkreślili, że planów dla Kukawki tak naprawdę nie ma. Gdyńskie plany są średnio korzystne dla Osowej stwierdził Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański. Usługi uciążliwe na granicy z Kukawką zostały odsunięte w kierunki trasy kaszubskiej. Bloki na granicy Kukawki i Kaczych Buków również odsunięto. Będą tu jedynie domy jednorodzinne. Radni pozytywnie zaopiniowali plany. Dodajmy dotyczą one niewielkiego fragmentu tego rejonu.


Logo Osowa

Na konkurs wpłynęło 35 prac. Rozważano ostatecznie 4 propozycje. Radni w tajnym głosowaniu wybrali logo dzielnicy. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas gali Osowianin Roku.


Młodzieżowa Rada Dzielnicy Osowa

Paweł Zarzycki przedstawił informację z działalności rady młodzieżowej. Niestety 15 osobowa rada ma problemy z funkcjonowaniem. W tak wielkim składzie trudno zebrać kworum. Radni którzy zebrali najwięcej głosów podczas wyborów, niekoniecznie są skłonni do działania. Są pomysły na to, by aktywizować nie tylko radnych młodzieżowych ale uczniów w szkołach, którzy może mają pomysły na działania. Warto sprawdzić jakie są oczekiwania młodzieży w naszej dzielnicy.


Święto Dzielnicy Osowa w roku 2020

Bardzo trudny temat. Radni chcieliby podjąć się organizacji święta. Charakter takiego wydarzenia mógłby mieć formę spotkania sąsiedzkiego.


Budżet Osowej

Jest pomysł, by przeprowadzić ewaluację tematów budżetowych. Zatem prawdopodobnie w styczniu mieszkańcy otrzymają ankietę, w której będą mogli wyrazić swoje preferencje dotyczące wydatków budżetowych ze środków będących do dyspozycji rady.

Źródło: Osowa 24 - Portal Mieszkańców > Osowa > Gdańsk > Trójmiasto
( http://osowa24.pl/news.php?extend.5647 )