WiadomośćWnioski po spotkaniu konsultacyjnym
(Kategoria: Gdańsk Osowa - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
wtorek 14 stycznia 2020 - 12:12:48


Wnioski po spotkaniu konsultacyjnym

W Biurze Rozwoju Gdańska, odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące proponowanych rozwiązań w koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy Osowski Zakątek. Wzięli w nim udział członkowie zespołu projektowego, przedstawiciele Rady Miasta Gdańska i Rady Dzielnicy Osowa oraz mieszkańcy okolicznych ulic zainteresowani tematem.Podczas prezentacji omówiono położenie terenu, wniosek Rady Dzielnicy Osowa na podstawie którego nastąpiło przystąpienie do sporządzenia planu a także autowniosek BRG w kwestii zdeklasowania ul. Kielnieńskiej na odcinkach granicy planu.

Przedstawiono stan własnościowy, decyzje o warunkach zabudowy, uwarunkowania komunikacyjne, rozwiązania drogowe łączące ulice Osowski Zakątek i Zielony Zakątek i wizualizacje planów możliwej nowej zabudowy.


Mieszkańcy przybyli na spotkanie w BRG, poruszyli problemy, które ich zdaniem należałoby rozwiązać na etapie sporządzania planu. A są to:

  • Potrzeby spowolnienia ruchu na ul Osowski Zakątek,
  • uciążliwości obsługi komunikacyjnej dyskontu Biedronka i CNF Autoserwis z prośbą o zmianę organizacji ruchu,
  • zabudowy terenów gminnych przylegającej do istniejącej zabudowy wielorodzinnej,
  • ustalenia maksymalnej wysokości dla nowoprojektowanej zabudowy,
  • lokalizacji projektowanych terenów zieleni,
  • braku zgody na proponowane rozwiązania drogowe.

W wyniku konsultacji, zaproponowano trzy warianty rozwiązań:

Podsumowując:
1. większość mieszkańców wszystkich zespołów nie wyraża zgody na połączenie drogowe obu istniejących ulic bez względu na przebieg ich połączenia, obawiając się zwiększenia ruchu kołowego,

2. mieszkańcy nie wyrażają zgody na poszerzenie ulicy Zielony Zakątek,

3. wszyscy uczestnicy wnoszą o zmianę organizacji dojazdu do dyskontu Biedronka i CNF Autoserwis,

4. mieszkańcy budynków wielorodzinnych przy ulicy Osowski Zakątek wyrażają niechęć wobez możliwości zabudowy działek gminnych przylegających do ich posesji. Nie zgadzają się również na zaproponowaną wysokość zabudowy na terenach proponowanych pod usługi,

5. mieszkańcy zwrócili się z prośbą o udostępnienie omawianej prezentacji, przygotowanej przez biuro.

Proponowane przez mieszkańców rozwiązania, mają podlegać dalszej analizie przez projektantów sporządzanego planu miejscowego, zaś rezultaty będą konsultowane z Radą Dzielnicy Osowa.Źródło: BRG

Prezentacja po spotkaniu dostępna jest
- TUTAJŹródło: Osowa 24 - Portal Mieszkańców > Osowa > Gdańsk > Trójmiasto
( http://osowa24.pl/news.php?extend.5732 )