WiadomośćRadni Osowej obradowali na XX sesji
(Kategoria: Gdańsk Osowa - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
piątek 18 grudnia 2020 - 17:02:05


Radni Osowej
obradowali na XX sesji


Podczas piątkowej sesji podsumowano wyniki ankiety budżetowej. Dyskutowano też o projekcie uchwały w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa - Rejon ulic Wodnika, Jednorożca, Galaktycznej, Homera i Horacego. Radni zdecydowali też na co przeznaczyć kolejne środki będące do dyspozycji rady.Aktualnie w puli rezerwowej środki będące do dyspozycji rady to kwota 76 500 zł. Radni zmodyfikowali uchwałą pulę, ze względu na problemy ZDiZ z realizacją jednego z projektów. W ten sposób pula w budżecie zwiększyła się.

Rada wnioskuje o przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa - Rejon ulic Wodnika, Jednorożca, Galaktycznej, Homera i Horacego w mieście Gdańsku (Uchwała nr XX/51/2020).

Dodatkowo radni chcą przeznaczyć część terenu pod budowę urządzeń retencji wodnej. Radni wyrażają nadzieję, że w tym rejonie na działce 1170/117 powstanie droga publiczna tak, by zapewnić ciągłość ulicy Nike i spowodować bezpośrednie połączenie z ul. Galaktyczną. Radni sugerują, by na działce 1170/115 wzdłuż ul. Galaktycznej zapewnić miejsca pod usługi handlowe i stworzyć miejsca parkingowe przy ul. Tezeusza.

Środki budżetowe

Z budżetu Dzielnicy Osowa nasadzone będzie 46 drzew. Nasadzenia zieleni, poprawa estetyki oraz utrzymanie infrastruktury na terenie dzielnicy Osowa to kwota 55 000 zł. Pierwsze nasadzenia już się pojawiły. Możliwe że w przyszłym roku będziemy mieli cały park Diany w zieleni.

W marcu deptak przy ul. Siedleckiego będzie już zagospodarowany (sprostowanie: Jak informuje Bartosz Stefański z RDO, W marcu miasto odtworzy środki na zagospodarowanie deptaka i wówczas ogłoszony będzie przetarg). Kwota na ten cel przeznaczona to 50 000 zł. Teren przy Niedziałkowskiego będzie dofinansowany kwotą 20 000 (zagospodarowanie terenu zielonego). Zakupiono sprzęt dla osowskich szkół. Zrealizowano też projekty ze wsparciem rady takie jak m.in.: Harpuś, Dni Herbaty, Osowianin Roku (gala), grę "Bezpieczni - (Nie)bezpieczni".

Ankieta Budżetowa

413 mieszkańców wzięło udział w ankiecie. Najwięcej ankiet spłynęło z ul. Junony, Koziorożca i Kielnieńskiej. Najwięcej osób zapoznało się z ankietą w mediach społecznościowych i osowskich portalach.

W kwestii oceny projektów, najwięcej pozytywów dotyczy takich inicjatyw jak oświetlenie zimowe w parku Chirona, nasadzenia i poprawa estetyki, czy zakup sprzętu dla szkół. Dobre oceny zyskały też oznakowanie na ul. Wodnika, projekt Parku Wytchnieniowego, respiratory i zagospodarowanie deptaka przy Siedleckiego. Co ciekawe, mieszkańcom nie bardzo przypadły do gustu donice wzdłuż ul. Jednorożca.

Jakie priorytety powinna przyjąć rada na rok 2021? Z ankiety wynika, że cały czas mieszkańcom zależy na drobnej architekturze (ławki, kosze, tablice informacyjne), drobnych inwestycjach jak chodniki, wiaty i latarnie. Cały czas osowianie oczekują rozwoju terenów zielonych, nasadzeń, remontu pomostu w parku Chirona, placów zabaw (skatepark, pumptrack). Ponadto sygnalizowano potrzeby takie jak: monitoring w dzielnicy, uporządkowanie sprawy dzików, połączenie rowerowe z Oliwą, kładka nad obwodnicą, poprawa jakości transportu zbiorowego. Ponadto odczuwalne są brak: biblioteki, Domu Sąsiedzkiego, pchlego targu i dużych imprez w Osowej.


Źródło: Osowa 24 - Portal Mieszkańców > Osowa > Gdańsk > Trójmiasto
( http://osowa24.pl/news.php?extend.6074 )