WiadomośćWątpliwości w sprawie parku "Majaland"
(Kategoria: Gdańsk Osowa - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
wtorek 15 czerwca 2021 - 07:16:08


Wątpliwości w sprawie parku "Majaland"

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zakresu prac drogowych, jakie mają zostać wykonane przez inwestora parku rozrywki w Osowej, Radny Miasta Gdańska Karol Ważny wystąpił do Gdańskiego Zarządu Dróg I Zieleni o informację publiczną na temat zawartej umowy drogowej. Poniżej znajdą Państwo informacje, które zebrał radny.Inwestor: Majaland Gdańsk Sp. z o.o.

Numer umowy: GZDiZ/ZD/010/2021

Data zawarcia umowy: 26.02.2021 r.

Wartość umowy: 1.092.976,12 zł brutto

Przewidywany termin realizacji: 31.12.2024 r., lecz nie później, niż do oddania parku do użytku.

Zakres robót:

1) roboty drogowe obejmujące:

  • przebudowę wlotu ul. Meteorytowej do ronda przy ul. Wodnika z wyspą dzielącą i chodnikiem oraz przebudową skrzyżowania z ronda jednopasowego na rondo turbinowe,

  • budowę odcinka chodnika o długości ok. 250 mb,

  • przebudowę odcinka ul. Meteorytowej,

  • budowę odcinka ul. Galaktycznej o długości ok. 130 mb,

  • budowę i uruchomienie oświetlenia wraz z docelowym zasilaniem zgodnie z warunkami wydanymi przez GZDiZ,


2) roboty sieciowe obejmujące:

  • budowę odwodnienia,

  • usunięcie wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną wynikających z prowadzonych robót,


3) inne obejmujące:

  • odtworzenie i urządzenie zieleni,

  • tymczasową organizację ruchu na czas prowadzenia robót,

  • docelową organizację ruchu.


Radny Karol Ważny będzie kontaktował się z inwestorem w celu pozyskania materiałów graficznych i analiz ruchu.


Źródło: Osowa 24 - Portal Mieszkańców > Osowa > Gdańsk > Trójmiasto
( http://osowa24.pl/news.php?extend.6201 )