Zaloguj się | Rejestracja
Twoja przeglądarka nie obsługuje zawartości Flash.

Wiadomości z Gdańska


Pomoc niesiona #PoBurzy
Noc z piątku na sobotę (11/12 sierpnia) zostanie na długo w pamięci wszystkich mieszkańców Pomorza. Na skutek nawałnicy, która w nocy przeszła przez nasz region, sześć osób poniosło śmierć. Nadal nie sposób podać ostatecznego rozmiaru zniszczeń. Do pomocy poszkodowanym zachęca Pomorski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, który uruchomił specjalne konto oraz rozpoczął zbiórkę rzeczy najpilniej potrzebnych.


Bezpłatne obiady dla potrzebujących
Rodzice, którzy chcą skorzystać z dożywiania dzieci w przedszkolach lub szkołach od września, powinni już teraz zasygnalizować potrzebę pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Wnioski są składane na nowy rok przedszkolny i szkolny. Bezpłatne posiłki w jadłodajni mogą także otrzymać osoby dorosłe, które są w bardzo trudnej sytuacji finansowej i życiowej.


Sprawdź jakość wody w mieście na swoim smartfonie. Nowa aplikacja
Jesteś zainteresowany jakością wody w Gdańsku i Sopocie, awariami i pracami planowanymi na sieci wodno-kanalizacyjnej w pobliżu swojego domu, czy jakością wody na kąpieliskach? Możesz ściągnąć bezpłatną aplikację mobilną, którą dla swoich klientów przygotował Saur Neptun Gdańsk.


Otwarcie nowej siedziby Związku Ormiańskiego
W niedzielę, 13 sierpnia o godzinie 13.30 przy ulicy Mariackiej 34/36 odbyła się otwarcie siedziby Związku Ormiańskiego w Gdańsku. W trakcie wydarzenia odbyła się m.in. ormiańska ceremonia poświęcenia ziół i winogron, odsłonięcie pamiątkowych kamiennych tablic, koncert muzyki ormiańskiej i degustacja tradycyjnych potraw ormiańskich.


Jesteś użytkownikiem wieczystym gruntów na terenie Gdańska?
Pamiętaj o opłacie rocznej oraz możliwości ubiegania się o bonifikatę i zmianę terminu

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu należy wnosić do 31 marca każdego roku. W uzasadnionych przypadkach ustalony może zostać inny termin - warunkiem jest złożenie wniosku nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności.


Polecamy płatności online
Bezpieczeństwo transakcji urzędowych gwarantuje Blue Media

Przelewy internetowe są obsługiwane przez Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym), nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013.