Zaloguj się | Rejestracja

Osowa na mapach Google Street View - ul. Kielnieńska

Instrukcja: w celu obracania widoku skorzystaj z kółka na panelu sterowania w lewym górnym rogu lub użyj strzałek w lewo i w prawo na klawiaturze. Jeśli chcesz przejść po ulicy, kliknij jedną z białych strzałek nałożonych na drogę lub użyj strzałek w górę i w dół na klawiaturze.
Linki:
Zobacz większą mapę Osowej z opcją Street View na Google Maps