WiadomośćInformacje z sesji Rady Dzielnicy Osowa
(Kategoria: Archiwum)
Dodane przez admin
piątek 20 grudnia 2019 - 08:48:57


Informacje z sesji Rady Dzielnicy Osowa

Ostatnia sesja Rady Dzielnicy Osowa to kilka uchwał, które dotyczyły m.in. nazwy dla nowej ulicy w południowej części Osowej, spraw związanych z konsultowaniem budżetu dzielnicy, remontu jakże ważnej arterii komunikacyjnej jaką jest ulica Kienieńska, czy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Barniewice Północno-Zachodnie II.Pierwsza Uchwała

(X/29/2019) dotyczyła nadania nowej nazwy ulicy zlokalizowanej w południowej części dzielnicy Osowa, biegnącej w kierunku wschód-zachód dzielnicy. Proponowana przez Radnych Dzielnicy nazwa to ulica Władysława Raatza. Przy jednym głosie wstrzymującym się Uchwała została przyjęta.

Władysław Raatz był osowskim społecznikiem, pierwszym kierownikiem szkoły w Osowej wybudowanej przy ul. Juraty. Założył tam teatr i chór. Był również współorganizatorem Społecznego Komitetu Elektryfikacji oraz założycielem i pierwszym kierownikiem Uniwersytetu Powszechnego – jednej z najlepszych tego typu placówek w województwie w ówczesnych czasach. Za swoją działalność został odznaczony srebrnym medalem zasługi oraz medalem dziesięciolecia.

Druga Uchwała

(X/30/2019) dotyczyła sposobu konsultowania projektu budżetu Dzielnicy Osowa na rok 2020 z mieszkańcami. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Rada Dzielnicy Osowa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców po raz kolejny proponuje szerokie konsultacje budżetowe z mieszkańcami Osowy.

Dzięki zaproponowanej formie konsultacji z mieszkańcami każdy będzie mógł złożyć wniosek z propozycją sfinansowania wskazanego projektu. Należy nadmienić, iż będą rozpatrywane te wnioski, w których środki finansowe będą przeznaczone tylko i wyłącznie na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.

Trzecia Uchwała

(X/31/2019) dotyczyła remontu ulicy Kielnieńskiej oraz budowy ulicy tzw. „Nowej Koziorożca”. Mieszkańcy zgłaszają swoje niezadowolenie z pogarszającego się stanu nawierzchni ul. Kielnieńskiej. Dla mieszkańców remont głównej ulicy naszej Dzielnicy staje się strategiczną inwestycją drogową. Podejmując Uchwałę o remoncie ulicy Kielnieńskiej oraz o równoległym rozpoczęciu budowy ulicy Nowej Koziorożca Radni Dzielnicy Osowa chcą zwrócić uwagę na aktualną, niezbyt korzystną sytuację drogową w naszej Dzielnicy.

Czwarta Uchwała

(X/32/2019) została złożona i zaopiniowana przez Komisję Transportu i Infrastruktury. Uchwała dotyczyła wniosku mieszkańców ulicy Komety, dotyczącego zamknięcia przejazdu pomiędzy ulicą Komety a planowaną ulicą Nową Koziorożca. Mimo, iż Uchwała wzbudziła dużą dyskusję finalnie została przyjęta.

Ostatnią Uchwałą (X/33/2019) podjętą w tym roku kalendarzowym i zarazem na tej sesji była Uchwała dotycząca stanowiska Rady Dzielnicy Osowa odnośnie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Barniewice Północno-Zachodnie II w mieście Gdańsku”. Uchwała była korzystna dla mieszkańców i dlatego też została przyjęta jednogłośnie.

Gościem X Sesji RDO był Kierownik referatu Straży Miejskiej pan Tomasz Zubek, który przedstawił sprawy, które w najbliższych tygodniach będą prowadzane w naszej Dzielnicy przez Straż Miejską. Na pierwszy plan wysunął się problem nieprawidłowego parkowania w obrębie skrzyżowań.


Straż Miejska na początku przyszłego roku planuje akcje prewencyjne uświadamiające mieszkańcom o wprowadzonym systemie dróg jednokierunkowych, jak również o parkowaniu samochodów w miejscach niedozwolonych, które stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

Pan Tomasz Zubek poinformował, iż w nadchodzących dniach pojawi się obszerny materiał podsumowujący cały rok działalności Referatu Straży Miejskiej w naszej Dzielnicy. Została również poruszona kwestia wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych na ul. Barniewickiej i zwiększonego hałasu, szczególnie w okolicach Dworca PKP. Jak poinformował nas pan Zubek sytuacja ta spowodowana jest tym, iż inwestor przygotował zaplecze do budowy "Trasy Kaszubskiej" na dworcu PKP. Stąd też większy hałas niż zwykle.


Głos zabrał również Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Osowa Bartosz Stefański, który omówił realizację tegorocznego budżetu naszej Dzielnicy. W tegorocznym budżecie pozostało jeszcze 88 tys. zł celowej rezerwy. Kwota ta zostanie przeniesiona na przyszły rok celem wsparcia poprawy infrastruktury drogowej na ul. Niedziałkowskiego. Pozostałe fundusze zostały rozliczone i zrealizowane zgodnie z założonym tegorocznym planem.

Kolejna Sesja Rady Dzielnicy Osowa przewidziana jest na 28.01.2019.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa
Waldemar Karpiński


Źródło: Osowa 24 - Portal Mieszkańców > Osowa > Gdańsk > Trójmiasto
( http://osowa24.pl/news.php?extend.5711 )