Zaloguj się | Rejestracja
Twoja przeglądarka nie obsługuje zawartości Flash.

Plany rejonu ulic Jednorożca i Delfina


Plany rejonu ulic Jednorożca i Delfina

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska informuje, że plan miejscowy rejonu ulic Jednorożca i Delfina, będzie wyłożony do wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 6 lipca - 3 sierpnia 2020 r. w godzinach 9:00-15:00 w siedzibie przy ul. Wały Piastowskie 24. Natomiast dyskusja publiczna nad planami odbędzie się 28 licpa o godz. 18:00 w siedzibie NSZZ Solidarność (sala AKWEN) ul. Wały Piastowskie 24.



Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 1,22 ha, położony jest w dzielnicy Osowa w rejonie ulic Jednorożca i Delfina, pomiędzy ulicami Wodnika i Koziorożca.

W obszarze tym znajduje się odcinek ulicy Jednorożca oraz niezagospodarowany teren o powierzchni 0,47 ha położony po północnej stronie tej ulicy. Grunt stanowi własność Gminy Miasta Gdańska.


Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowej - rejonu ulic: Jednorożca i Koziorożca, z 2004 roku oraz zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy urbanistycznej Osowa – w zakresie układu komunikacji drogowej, z 2001 roku.

Ustalenia planów przewidują dla ulicy Jednorożca klasę ulicy zbiorczej, a dla terenu inwestycyjnego zabudowę mieszkaniową ekstensywną (domy mieszkalne do maksymalnie 4 mieszkań) Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy.

Plan umożliwi realizację ważnego celu społecznego, poprzez ustalenie przeznaczenia terenu pod usługi użyteczności publicznej - centrum społeczno-kulturalne. Teren będący własnością Gminy Miasta Gdańska, stanowi jeden z niewielu niezainwestowanych, komunalnych obszarów w Osowej. Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku wykonał kompleksową analizę w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych w Osowej. Z analiz wynika, iż realizacja domu sąsiedzkiego w dawnym budynku dworca stacji PKP Osowa zaspokoi potrzeby tylko częściowo. Parametry działki objętej planem pozwalają na wybudowanie obiektu o odpowiedniej wielkości na ten cel. Teren jest dobrze skomunikowany, położony w centralnej części dzielnicy. Miejsce będzie sprzyjać integracji mieszkańców.

Drugim celem publicznym przystąpienia do planu jest zdeklasowanie odcinka ulicy Jednorożca (pomiędzy ul. Wodnika a ul. Koziorożca) z ulicy zbiorczej na lokalną, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2018 roku.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.i usługi.

Źródło: DRMG

niedziela 28 czerwca 2020 - 13:23:39 | Komentarze: 0
Wersja do druku

szukaj w Osowej


wybory.jpg

Polecamy firmy / usługi

oliwka.jpg
ul. Ceynowy 2/1, 80-321 Gdańsk Oliwa,
tel. 58 552 00 77, kom. 502 863 115
Serdecznie zapraszamy na kursy prawa jazdy w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B, B automat oraz B+E.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu kierowców, wykwalifikowaną kadrę instruktorów, jeden z większych placów manewrowych w trójmieście, pojazdy odpowiadające wymogom PORD, oferujemy podręczniki oraz inne pomoce naukowe w cenie kursu, jazdy dodatkowe, a także płatności w ratach.

www.oliwka.net.pl
maran.jpg
marAN - Kursy Językowe
Gdańsk Osowa, ul. Barniewicka 110

marAN jest niewielką szkoła językową. Specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego dzieci młodzieży
oraz dorosłych.

- zajęcia dla dzieci od 3 roku życia
- mało liczne grupy do 6 osób
- zajęcia indywidualne i grupowe
- konwersacje
- różnorodność materiałów do nauki
- wykwalifikowana kadra
- miła i przyjazna atmosfera

malinowy_ogrod.jpg
Gdańsk Osowa ul. Pegaza 2
Nowa karta menu
Piątkowe kolacje
Niedzielne brunche

Nasza oferta
Taneczne piątki
Imprezy okolicznościowe

Komunie i specjalne oferty



STUDIO URODY MARIA GALLAND
80-299 Gdańsk Osowa, ul.Wegi 22
Tel. 603-217-604
NOWOŚĆ - KERATYNOWY LIFTING
I BOTOX RZĘS
galland.jpg
Zapraszamy na zabieg który mocno podkreśli piękno i czerń rzęs. Odżywi, zregeneruje a także podkręci je pogrubi
i wydłuży

Zapoznaj się z nową ofertą: www.galland.pl/nowości
Happy_Kids_Osowa.jpg
Gdańsk Osowa,
ul. Nowy Świat 7a, oraz Oriona 1
Rekrutacja 2020/2021
w toku
.. Zapraszamy:
 • do przedszkola
  dzieci urodzone w 2016 i 2017
 • do żłobka
  dzieci urodzone w 2018 i 2019
.. Zapraszamy:
 • Rekrutacja do szkoły
  NOWY ŚWIAT
  KLASY 0-I oraz II-VIII

REKRUTACJA TELEFONICZNA
ORAZ ONLINE
Z A P R A S Z A M Y

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA,
ŻŁOBEK HAPPY BABY, BASEN.


www.happykidsosowa.pl

kalineczka.jpg
Muzyczny żłobek w Osowej zaprasza
Muzyczny żłobek Kalineczka w Osowej. Oferujemy profesjonalną opiekę nad dziećmi do 3,5 lat. Nasze Ciocie to serdeczne, młode i wykwalifikowane opiekunki dziecięce dbające o rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka.

Placówka pod kontrolą Sanepidu
i Straży Pożarnej.

Tel. 505 977 822 . Zapraszamy!
www.kalineczka.pl
gabor.jpg
Biuro Ochrony, ul. Kielnieńska 123/A10
Zasadniczym powodem powstania Naszej firmy było utworzenie wyspecjalizowanego personelu zdolnego, do profesjonalnego i kompleksowego zabezpieczenia Państwa życia, zdrowia oraz mienia. Oferujemy usługi z zakresu ochrony osób i mienia.
www.gabor-security.pl
kolorowe.jpg
Niepubliczny Żłobek KOLOROWE GNIAZDKO
Gdańsk Osowa, ul. Orfeusza 33/31

- Rekrutacja do grupy żłobkowej
- Dzieci od 18 miesiąca

Rekrutacja telefoniczna:
660 802 996
Rekrutacja mailowa: zlobek.kolorowegniazdko©gmail.com lub
przedszkole.kolorowegniazdko©wp.pl
KOLOROWE.jpg