Zaloguj się | Rejestracja
Twoja przeglądarka nie obsługuje zawartości Flash.

XIX Sesja Rady Dzielnicy Osowa


XIX Sesja
Rady Dzielnicy Osowa


Przewodniczący Rady Dzielnicy Osowa Waldemar Karpiński, zwołuje XIX sesję Rady Dzielnicy Osowa, która odbędzie się w najbliższy wtorek 24 listopada 2020 r, o godz. 18:30. Ze względu na kolejne ograniczenia związane z epidemią koronawirusa, sesja odbędzie się w systemie zdalnym na platformie TEAMS.Poniżej znajdziecie Państwo planowany porządek obrad:


 • Otwarcie sesji

 • Stwierdzenie prawomocności zdalnych obrad

 • Dyskusja i głosowanie nad porządkiem obrad

 • Sprawozdanie z realizacji zadań z Budżetu Dzielnicy w roku 2020

 • Dyskusja odnośnie projektów konwentów makrodzielnicowych i nowego Statutu Dzielnicy Osowa przygotowanych przez Radę Miasta Gdańska

 • Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Dzielnicy

 • Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji problemowych Rady Dzielnicy Osowa

 • Wolne wnioski

 • Zamknięcie sesji

Po spotkaniu komisji transportu. radni postanowili zająć się też dwiema uchwałami, dotyczącymi planów zagospodarowania. Uchwały będą włączone do porządku obrad.

Uchwała nr XIX/47//2020
Rady Dzielnicy Osowa
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie
stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – Rejon ulic Zeusa i Afrodyty w mieście Gdańsku

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 26 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§1.
Wyraża się pozytywne stanowisko na temat przekazanej Koncepcji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osowa – Rejon ulic Zeusa i Afrodyty w mieście Gdańsku (nr planu 2159).

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Rada dzielnicy Osowa wyraziła pozytywne stanowisko w stosunku do koncepcji miejscowego planu zagospodarowania w rejonie ulic Zeusa i Afrodyty w mieście Gdańsku, w szczególności z uwagi na fakt, iż uwzględnione zostały w niej uwagi mieszkańców dotyczące wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń w postaci elementów małej architektury uniemożliwiających przejazd samochodów w wyznaczonej strefie „a” – tj. ciągu pieszo-rowerowego. Zgodnie z ustaleniami, zapewniono także dojazdy do posesji mieszkańców przy ulicy Afrodyty, 2, 4 i 6 – co wpłynie pozytywnie na odbiór inwestycji w tamtym rejonie.


Uchwała nr XIX/48/2020
Rady Dzielnicy Osowa
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie
stanowiska dotyczącego koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – Rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa w mieście Gdańsku

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 26 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§1.
Wyraża się następujące stanowisko w sprawie przedstawionej koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – Rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa w mieście Gdańsku (nr planu 2158):
1) Pozytywnie opiniuje się fakt przygotowania koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w.w. rejonu;
2) Wnioskuje się o objęcie ochroną istniejącego zadrzewienia i krzewów zlokalizowanych wzdłuż ulicy Kielnieńskiej, w szczególności w okolicach zbiornika wodnego;
3) Wnioskuje się o utworzenie strefy „A” wzdłuż ulicy Kielnieńskiej w zakresie tożsamym jak w projektowanym planie zagospodarowania przestrzennego Osowa Rejon ulicy Osowski Zakątek w mieście Gdańsku (nr planu 2156);
4) Wnioskuje się o naturalne obniżenie wysokości budynków w pierwszej linii zabudowy ulicy Kielnieńskiej do maksymalnie 10 m;
5) Wnioskuje się o zmianę formy dachów z dowolnej na dachy spadziste o kącie podobnym do większości istniejącej zabudowy.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Rada Dzielnicy przychyla się do założeń koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa – Rejon ulic Bliźniąt i Herkulesa w mieście Gdańsku (nr planu 2158) jednak motywowana potrzebą ochrony dawnego układu wsi Wysoka (w szczególności z uwagi na unikatowy charakter tego rejonu w dzielnicy), a także potrzebą wzmocnienia interesów mieszkańców zawnioskowała o wprowadzenie w.w. zmian.

Wnioski Rady Dzielnicy Osowa, wyrażone w przedstawionym stanowisku mają na celu odpowiednio:

Ad. §1 pkt 2)

Zachowanie jak największej ilości istniejącej zieleni (drzew i krzewów) w obszarze ul. Kielnieńskiej, z uwagi na stosunkowo małą ilość zadrzewień w zakresie przedmiotowego planu wydaje się wyjątkowo zasadne. Zachowanie zielonej struktury w dzielnicy, w szczególności w okolicach zbiornika wodnego na którym bytują ptaki chronione – jest zgodne z potrzebami mieszkańców wyrażanymi między innymi w dorocznej ankietyzacji przeprowadzanej przez członków Rady.

Ad. §1 pkt 3) i 4)

Ujednolicenie zabudowy w okolicach ul. Kielnieńskiej – w szczególności poprzez wprowadzenie analogicznej strefy A (jak w planie 2156) wzdłuż drogi, a także obniżenie przyszłej zabudowy ulokowanej wzdłuż ul. Kielnieńskiej do wysokości 10 m – mogłoby mieć pozytywny wpływ na kreowanie spójnej przestrzeni planistycznej – bez wyraźnych dominant.

Zdaniem Rady Dzielnicy Osowa przedstawione w koncepcji przykłady budynków zlokalizowanych wzdłuż ul. Kielnieńskiej, wyższe niż 10 m, wyraźnie zaburzają charakter i układ dawnej wsi Wysoka.

Dodatkowo, zabudowa przewyższająca 10 m wysokości (preferowane przez Radę Dzielnicy Osowa i Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) może:

- być przeszkodą dla bytujących na zbiorniku wodnym ptaków (w tym gatunków chronionych),
- zaburzać naturalną, chronioną kompozycję zbiornika wodnego,
- przesłaniać i odbierać nasłonecznienie dla parku przy ul. Bliźniąt.

W związku z powyższym, potrzeba zapewnienia ochrony tego unikatowego w skali dzielnicy rejonu, a także stworzenie możliwie przyjaznego wizualnie terenu dla obecnych i przyszłych mieszkańców – przemawia pozytywnie za wskazanym wnioskiem.

Ad. §1 pkt 5)

Zachowanie jednolitej formy zabudowy w rejonie ulic Bliźniąt i Herkulesa w mieście Gdańsku – które może zostać zapewnione w szczególności poprzez zmianę formy dachów z formy dowolnej na dachy „spadziste” – zdaniem Rady Dzielnicy Osowa pozytywnie wpłynie na kreowanie spójnej przestrzeni planistycznej.

W zakresie terenowym przedmiotowego planu tylko nieliczne budynki, wniesione głownie po 2010 r., posiadają „płaski” dach. Przeważające w tej okolicy domy jednorodzinne i domy szeregowe posiadają dachy ukośne wielospadowe, ukośne z kalenicą równoległą lub prostopadłą w stosunku do drogi. W związku z powyższym wprowadzenie takiego wymogu – ujednoliciło by przyszłą zabudowę terenu.

wtorek 17 listopada 2020 - 07:14:50 | Komentarze: 0
Wersja do druku

szukaj w Osowej


bo.jpg

Polecamy firmy / usługi

ALE CACKO
cacko.jpg
"Ale Cacko" – magiczne miejsce,
gdzie kupisz wyroby artystyczno – rękodzielnicze
W naszej ofercie posiadamy gotowe „cacka” na prawie każdą okazję: imieniny, urodziny, śluby czy też bardziej oficjalne uroczystości.

Oferujemy gustowną ceramikę artystyczno - dekoracyjną glamour. Wykonujemy na zamówienie ze sztucznej roślinności i kwiatów okolicznościowe stroiki, wiązanki oraz kompozycje artystyczne

Posiadamy bogatą ofertę kosmetyków dla pań i panów firmy „Oriflame” dostępną na każdą kieszeń.

Kontakt: kontakt©alecacko.pl
tel : +48 786 118 589
Facebook.com/alecackopl

gabor.jpg
Biuro Ochrony, ul. Kielnieńska 123/A10
Zasadniczym powodem powstania Naszej firmy było utworzenie wyspecjalizowanego personelu zdolnego, do profesjonalnego i kompleksowego zabezpieczenia Państwa życia, zdrowia oraz mienia. Oferujemy usługi z zakresu ochrony osób i mienia.
www.gabor-security.pl
oliwka.jpg
ul. Ceynowy 2/1, 80-321 Gdańsk Oliwa,
tel. 58 552 00 77, kom. 502 863 115
Serdecznie zapraszamy na kursy prawa jazdy w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B, B automat oraz B+E.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu kierowców, wykwalifikowaną kadrę instruktorów, jeden z większych placów manewrowych w trójmieście, pojazdy odpowiadające wymogom PORD, oferujemy podręczniki oraz inne pomoce naukowe w cenie kursu, jazdy dodatkowe, a także płatności w ratach.

www.oliwka.net.pl
maran.jpg
marAN - Kursy Językowe
Gdańsk Osowa, ul. Barniewicka 110
marAN jest niewielką szkoła językową. Specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego dzieci młodzieży
oraz dorosłych.

- zajęcia dla dzieci od 3 roku życia
- mało liczne grupy do 6 osób
- zajęcia indywidualne i grupowe
- konwersacje
- różnorodność materiałów do nauki
- wykwalifikowana kadra
- miła i przyjazna atmosfera

malinowy_ogrod.jpg
Gdańsk Osowa ul. Pegaza 2
Nowa karta menu
Catering
Dowozy
Nasza oferta
Zamów do domu lub firmySTUDIO URODY MARIA GALLAND
80-299 Gdańsk Osowa, ul.Wegi 22
Tel. 603-217-604
NOWOŚĆ - KERATYNOWY LIFTING
I BOTOX RZĘS
galland.jpg
Zapraszamy na zabieg który mocno podkreśli piękno i czerń rzęs. Odżywi, zregeneruje a także podkręci je pogrubi
i wydłuży

Zapoznaj się z nową ofertą: www.galland.pl/nowości
pediatra.jpg
Gdańsk Osowa, ul. Ateny 8
(przy przedszkolu Happy Kids)
lek. Agnieszka Melkowska-Kowalczyk
specjalista pediatrii
specjalista chorób płuc dzieci
...
lek. Marta Makowska
specjalista pediatrii

... godziny przyjęć:
 • poniedziałek 17:00-20:00
 • wtorek 17:00-20:00
 • piątek 17:00-20:00
Rejestracja pon-piątek 8:00-20:00
Telefon: 577-144-077
www.pediatra-osowa.pl

Happy_Kids_Osowa.jpg
Gdańsk Osowa,
ul. Nowy Świat 7a, oraz Oriona 1
Rekrutacja 2020/2021
w toku
.. Zapraszamy:
 • do przedszkola
  dzieci urodzone w 2016 i 2017
 • do żłobka
  dzieci urodzone w 2018 i 2019
.. Zapraszamy:
 • Rekrutacja do szkoły
  NOWY ŚWIAT
  KLASY 0-I oraz II-VIII

REKRUTACJA TELEFONICZNA
ORAZ ONLINE
Z A P R A S Z A M Y

PRZEDSZKOLE, SZKOŁA,
ŻŁOBEK HAPPY BABY, BASEN.


www.happykidsosowa.pl

kalineczka.jpg
Muzyczny żłobek w Osowej zaprasza
Muzyczny żłobek Kalineczka w Osowej. Oferujemy profesjonalną opiekę nad dziećmi do 3,5 lat. Nasze Ciocie to serdeczne, młode i wykwalifikowane opiekunki dziecięce dbające o rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka.

Placówka pod kontrolą Sanepidu
i Straży Pożarnej.

Tel. 505 977 822 . Zapraszamy!
www.kalineczka.pl