Zaloguj się | Rejestracja

Oświadczenie Rady Dzielnicy Osowa


Oświadczenie Rady Dzielnicy Osowa

Na wniosek Zarządu Dzielnicy Osowa Przewodniczący RDO Waldemar Karpiński zwołał w trybie nadzwyczajnym XXV sesję Rady Dzielnicy Osowa na środę, 30.06.2021 r., na godz. 19:00. Przedstawiamy oświadczenie w sprawie budowy parku rozrywki „Majaland” w Gdańsku Osowej, jakie wydali osowscy radni.Oświadczenie nr XXV/6/2021
Rady Dzielnicy Osowa
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie
budowy parku rozrywki „Majaland” w Gdańsku Osowej


Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 6 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.)

oświadcza się, co następuje:


§ 1.

Rada Dzielnicy Osowa, po wstępnym przeanalizowaniu dostępnych dokumentów związanych z inwestycją o nazwie Park Rozrywki „Majaland” oraz po wielu rozmowach z mieszkańcami Osowej, wyraża swoje zaniepokojenie doniesieniami o wydanym pozwoleniu na budowę parku rozrywki „Majaland” przy ulicy Meteorytowej w Gdańsku Osowej oraz wyraża stanowczy brak swojego poparcia dla tej inwestycji w zaplanowanym kształcie.

Osowa jest jedną z największych i najludniejszych dzielnic naszego miasta. Nasi mieszkańcy codziennie mają ogromne problemy ze swobodnym przemieszczaniem się z i do naszej dzielnicy ze względu na niekończące się korki na ulicach Kielnieńskiej i Spacerowej, częste kolizje na przeciążonej Zachodniej Obwodnicy Trójmiasta, a także brak odpowiedniej jakości transportu zbiorowego, co zmusza mieszkańców i turystów do dojazdu autami do miejsc pracy, kultury, edukacji czy sportu i rekreacji. W sezonie wakacyjnym przeżywamy także ogromne problemy ze względu na turystów udających się na półwysep helski czy Kaszuby. Tak naprawdę nie ma już dnia w roku kalendarzowym, w którym mieszkańcy mogliby bez problemu podróżować z i do Osowej. Planowane w okolicy inwestycje, czyli Trasa Kaszubska oraz Obwodnica Metropolitalna, nie poprawią sytuacji naszej dzielnicy, ponieważ ulica Kielnieńska będzie najlepszym i najwygodniejszym połączeniem pomiędzy Obwodnicą Metropolitalną a Zachodnią Obwodnicą Trójmiasta. Niestety, brak planów co do rychłej realizacji ulicy Nowej Kielnieńskiej spowoduje, że już i tak zakorkowana ulica Kielnieńska zostanie jeszcze bardziej dociążona ruchem aut. Ulokowanie parku rozrywki w naszej dzielnicy i brak zapewnienia odpowiedniej infrastruktury drogowej oraz odpowiedniego dojazdu spowodują, że nie tylko główne ulice będą zakorkowane, ale także ruch obcy wedrze się do wnętrza naszej dzielnicy na wąskie, osiedlowe uliczki. Nikt bowiem nie będzie jechać przez Gdynię czy przez gdańskie południe, aby dostać się do węzła „Owczarnia”. Najdogodniejszym wyborem dla gości z zachodu i północy województwa będzie wybór węzła „Chwaszczyno” i dojazd ulicami Kielnieńską i Wodnika lub Barniewicką i Władysława Raatza lub planowaną „Nową Koziorożca” i Koziorożca do wspomnianego „Majalandu”. Nasi mieszkańcy nie mają także dogodnego połączenia pieszego czy rowerowego z pozostałymi dzielnicami Miasta, przez co zmuszeni są podróżować autami lub autobusami, ponieważ nad Zachodnią Obwodnicą Trójmiasta, w okolicy Osowej, nie ma ani jednej kładki zapewniającej swobodne i bezpieczne sposoby przemieszczania się pieszych i rowerzystów pomiędzy dwoma przeciętymi drogą szybkiego ruchu częściami Osowej. Osowianie skazani są na auta i autobusy każdego dnia, aby móc dostać się do pracy, szkoły, aby skorzystać ze sklepów, usług czy urzędów. Budowa parku rozrywki „Majaland” oraz brak zapewnienia odpowiedniej infrastruktury drogowej, rowerowej i pieszej sparaliżuje już i tak zakorkowaną dzielnicę.

Osowa, pomimo swojego jeszcze dość kameralnego charakteru i położenia na uboczu Gdańska, coraz bardziej staje się dzielnicą zurbanizowaną i uprzemysłowioną. Od wielu lat na terenie dzielnicy działają Przesypownia oraz Pomorskie Centrum Hurtowe Rënk, które generują uciążliwy hałas bez względu na porę dnia czy dzień tygodnia. Lokowanie kolejnych inwestycji, chociażby takich jak hale magazynowe przy ulicy Dębowej w gminie Żukowo, negatywnie wpłynie na komfort życia i spokój mieszkańców. Niestety, zaplanowany park rozrywki „Majaland” będzie kolejnym punktem generującym uciążliwy hałas. Mowa tutaj nie tylko o odgłosach działających atrakcji czy krzykach podekscytowanych użytkowników, ale także o koncertach, melodiach granych w zapętleniu „w tle”, czy zaplanowanych atrakcjach specjalnych, które będą miały ogromny wpływ na jakość życia mieszkańców przez cały dzień. Mieszkańcy obawiają się hałasu przede wszystkim po godzinach swojej pracy oraz w weekendy, kiedy jest to czas na ich odpoczynek, relaks i regenerację po ciężkim czasie pracy, a także możliwość wspólnego spędzenia czasu w rodzinnym gronie czy na świeżym powietrzu.

Niepokoi fakt, że w dostępnych dokumentach nie ma praktycznie żadnych informacji o zabezpieczeniu przez władze miasta odpowiednich inwestycji towarzyszących parkowi rozrywki. Przemalowanie ronda na węźle Owczarnia, które zostało wynegocjowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, wyasfaltowanie blisko 130-metrowego odcinka ulicy Galaktycznej, a także realizacja około 250-metrowego chodnika to zdecydowanie zbyt mało jak na taką inwestycję. Zdecydowanie nieporównywalnie więcej musi wykonać firma „TORUS”, która za swoją przyszłą działalność w sąsiedniej gminie Żukowo jest zobowiązana do realizacji ulicy Meteorytowej w pół-docelowym kształcie. Projektowany wał ziemny przy parkingu o wysokości około 0,5 metra, a także wał ziemny przy zachodniej i południowej części parku rozrywki o wysokości około 2-2,5 metra także wydają się być niewystarczające, ponieważ dźwięk roznosi się o wiele wyżej i dalej aniżeli wskazane wysokości, a w okolicy nie ma odpowiednich barier naturalnych czy architektonicznych, które mogłyby skutecznie wpłynąć na zagłuszenie generowanego hałasu.. Wydaje się zatem, że Miasto Gdańsk mogło wynegocjować zdecydowanie więcej dla mieszkańców jednej ze swoich dzielnic aniżeli wspomniane drobne zadania inwestycyjne i niskie wały.

Park rozrywki „Majaland” zajmie powierzchnię blisko 5,5 hektarów. Na terenie parku rozrywki powstanie 770 miejsc postojowych dla aut, a także 18 miejsc postojowych dla busów, 61 miejsc postojowych dla pracowników parku rozrywki oraz 16 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Zakładając, że w każdym busie jest 40 miejsc siedzących, a autem do parku rozrywki przyjedzie średnio 3,5 osoby (2 opiekunów + 1 dziecko / 2 dzieci) można śmiało założyć, że na terenie parku rozrywki będzie mogło znaleźć się ponad 3500 gości w jednym momencie. Nie jest to zatem potencjał na „trochę większy Loopy’s World” jak przekonywał pan Prezydent Alan Aleksandrowicz w swojej wypowiedzi podczas XXXVII sesji Rady Miasta Gdańska w kadencji na lata 2018-2023. Martwi także fakt, że park rozrywki „Majaland” w swoim projekcie pozostawił sobie możliwość rozbudowy w kierunku zachodnim, gdzie znajduje się około 20 hektarów gruntów o podobnym przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego co na terenie przeznaczonym pod budowę „Majalandu”. Rada Dzielnicy Osowa obawia się, że inwestor parku rozrywki może być zainteresowany przejęciem tych terenów i rozbudową „Majalandu” do powierzchni łącznej blisko 25 hektarów. Należy nadmienić, że największy park rozrywki w Polsce, „Energylandia”, zajmuje aktualnie powierzchnię 35 hektarów i skupia dziesiątki tysięcy gości każdego dnia. Nie ma zatem żadnych przeciwwskazań terenowych i prawnych, aby inwestor zaplanował cykliczny rozwój inwestycji i wprowadzanie coraz większego ruchu oraz generowanie coraz większego hałasu i uciążliwości dla mieszkańców Osowej. Inwestor parku rozrywki „Majaland” wydaje się stosować taktykę powolnego rozbudowywania swoich parków rozrywki. Park „Majaland” we wsi Kownaty w dniu otwarcia w 2018 roku zajmował powierzchnię 10 hektarów. Docelowo park w tej wsi ma mieć powierzchnię 30 hektarów (link do artykułu: https://parkmag.pl/znamy-nastepne-inwestycje-w-majaland-kownaty-wilkolak-to-nie-koniec/). Nie ma zatem podstaw, aby zakładać, że park rozrywki w Osowej zlokalizowany przy ulicy Meteorytowej nie doczeka się powiększenia w przyszłości. W szczególności, że obok terenu zajmowanego przez przyszły „Majaland” znajdują się wolne działki inwestycyjne o bliźniaczym przeznaczeniu oraz Gdańsk uważany jest przez inwestora za wspaniałe miejsce do prowadzenia działalności zarobkowej.

Wyrażamy obawę, że budowa parku rozrywki „Majaland” pogorszy ogólną jakość życia mieszkańców dzielnicy. Park rozrywki będzie nie tylko wprowadzał dodatkowy hałas i zanieczyszczenie spalinami, ale może doprowadzić także do spadku cen nieruchomości i ograniczenia możliwości dysponowania własnością ze względu na potencjalny brak chętnych do zakupu nieruchomości, co może prowadzić do batalii sądowych mieszkańców dzielnicy z inwestorem celem uzyskania odszkodowań.

Rada Dzielnicy Osowa apeluje o zatrzymanie realizacji parku rozrywki „Majaland” oraz zaproponowanie inwestorowi możliwości realizacji parku rozrywki poza Gdańskiem lub w innej części miasta. Rada Dzielnicy Osowa apeluje o niezwłoczne zabezpieczenie środków na niezbędne inwestycje infrastrukturalne w dzielnicy i okolicy mające na celu zwiększenie przepustowości dróg w regionie i zmniejszenie częstotliwości występowania zatorów drogowych, które już w tym momencie stanowią największy problem dzielnicy, w tym m. in. budowę ulicy Nowej Kielnieńskiej, remont ulicy Kielnieńskiej, rozbudowę ulicy Spacerowej wraz z budową dwóch buspasów, realizację docelową ulicy Meteorytowej, budowę ulicy Nowej Spadochroniarzy, budowę ulicy Keplera, ukończenie ulicy Wodnika, budowę ulicy Junony, a także stanowcze poprawienie transportu zbiorowego na terenie dzielnicy Osowa poprzez budowę węzła „Gdańsk Kukawka”, opłacenie kursów pociągów na linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej tak, aby kursy z Osowej w kierunku Gdyni i Gdańska Wrzeszcza odbywały się przynajmniej raz na 20 minut w godzinach pozaszczytowych i raz na 15 minut w godzinach szczytu, uruchomienie dodatkowej dzielnicowej linii autobusowej penetrującej kolejne rejony dzielnicy, a także wzmocnienie funkcjonujących linii autobusowych o numerach 169, 171, 179 i 210 poprzez zwiększenie częstotliwości ich kursowania z „co 30 minut” w dni powszednie oraz z „co 60 minut” w weekendy na „co 20 minut” w dni powszednie oraz „co 40 minut” w weekendy dla linii 169, 179 i 210 oraz z „co 30 minut” przez cały tydzień do „co 20 minut” przez cały tydzień dla linii 171 i pełną integrację rozkładów jazdy autobusów z rozkładem jazdy pociągów na linii kolejowej nr 201 przy dworcu „Osowa PKP” oraz węźle „Gdańsk Kukawka”. Wnosimy o realizację buspasów, przynajmniej wyjazdowych z dzielnicy, wzdłuż ulicy Wodnika (od ul. Junony) oraz wzdłuż ulicy Kielnieńskiej (od ul. Sołdka). Osowa bowiem nie jest przygotowana infrastrukturalnie i komunikacyjne na rozwój, który zaplanowało miasto Gdańsk – liczne funkcje produkcyjne, funkcje usługowe, park rozrywki „Majaland”, a także docelową liczbę mieszkańców wynoszącą ponad 25 000 mieszkańców.

Rada Dzielnicy Osowa apeluje także o stałe i dokładne informowanie Zarządu Dzielnicy Osowa o zaplanowanych inwestycjach publicznych oraz prywatnych na terenie dzielnicy. Rada Dzielnicy Osowa, jako organ uchwałodawczy Dzielnicy oraz grupa repezentująca mieszkańców Dzielnicy, a także Zarząd Dzielnicy Osowa, jako organ wykonawczy Dzielnicy, mają pełne prawo znać plany dotyczące dzielnicy i móc współdecydować o kierunku rozwoju dzielnicy na równi z włodarzami miasta. Do zadań Dzielnicy, realizowanych przez organy Dzielnicy, zgodnie z obowiązującym statutem Rady Dzielnicy Osowa, należy reprezentowanie we współpracy z Radnymi Miasta i Prezydentem Miasta Gdańska interesów mieszkańców Dzielnicy, zapewnienie mieszkańcom udziału w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Dzielnicy, umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania, a także podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Dzielnicy zmierzających do poprawy warunków ich życia.

Ponadto Rada Dzielnicy Osowa wyraża swoje zaniepokojenie faktem, że władze miasta przerzuciły pełną odpowiedzialność informowania mieszkańców dzielnicy na Radę Dzielnicy, gdy same nie dotrzymały obowiązku współpracy z Radą Dzielnicy Osowa i informowania jej o inwestycjach mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania. Ciężko także zaakceptować fakt zarzucania Radzie Dzielnicy Osowa brak zainteresowania tematem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i brak zainteresowania sprawami dzielnicy. Rada Dzielnicy Osowa nie tylko wypowiedziała się na temat koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwałą (Uchwała Rady Dzielnicy Osowa nr XLIII/97/2018 z dnia 6 września 2018 r.), ale także na bieżąco poinformowała mieszkańców o procesie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o numerze 2151 i zaprosiła osowian na spotkanie w tej sprawie (link do informacji: http://rada.osowa.com/2018/08/31/spotkanie-ws-zagospodarowania-rejonu-ul-meteorytowej-keplera-galileusza-i-wenus/). Niestety, Rada Dzielnicy Osowa nie mogła wypowiedzieć się uchwałą w sprawie finalnego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ w tamtym momencie zakończyła się ówczesna kadencja Rady Dzielnicy Osowa i nie była wybrana spośród mieszkańców Rada Dzielnicy Osowa aktualnej kadencji. Zgodnie z pozyskanymi informacjami z Biura Rozwoju Gdańska – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie miała wpływu na możliwość realizacji parku rozrywki przy ulicy Meteorytowej, zatem nie zgadzamy się na fakt wprowadzania opinii publicznej w błąd sugerując, że Rada Dzielnicy Osowa oraz mieszkańcy, poprzez brak swojego zainteresowania zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, są winni obecnej sytuacji. Zmiana planu miejscowego nie miała absolutnie żadnego wpływu na możliwość realizacji parku rozrywki.

Domagamy się pełnego respektowania zapisów statutu Rady Dzielnicy Osowa oraz poszanowania praw i uprawnień Rady Dzielnicy Osowa do współdecydowania o rozwoju Osowej, ponieważ zgodnie z zapisami statutu to organy Dzielnicy reprezentują mieszkańców i ich interesy przed miastem. Budowa parku rozrywki „Majaland” w zaplanowanym w dokumentach kształcie oraz brak zapewnienia odpowiedniej infrastruktury drogowej, transportowej, komunikacyjnej i wygłuszającej hałas jest brakiem zadbania o interes mieszkańców oraz pogorszeniem warunków życia w miejscu zamieszkania. Brak stałego informowania Rady Dzielnicy Osowa o planowanej inwestycji oraz brak włączenia Rady Dzielnicy Osowa w prace nad przygotowaniem wymagań infrastrukturalnych do zrealizowania przez inwestora jest brakiem realizacji zapisów statutu Rady Dzielnicy Osowa oraz brakiem zadbania o interes mieszkańców, który reprezentują członkowie Rady Dzielnicy Osowa.

§ 2.

Wykonanie oświadczenie powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.

§ 3.

Oświadczenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przeczytaj artykuły powiązane z tematem:

Po spotkaniu w sprawie parku Majaland
Radni miejscy, dzielnicy oraz osoby zainteresowane sprawą budowy parku rozrywki Majaland w Osowej, spotkały się 30 czerwca, z przedstawicielem inwestora. W roboczym spotkaniu uczestniczył również Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydent ds. inwestycji. Na spotkaniu przedstawiciel inwestora przedstawił szczegółowe informacje na temat skali inwestycji, uwarunkowań technicznych, architektonicznych, komunikacyjnych oraz oddziaływania na środowisko przyszłego parku.


Dokumentacja projektu Majaland
Jak informuje Radny Miasta Gdańska Karol Ważny, dziś udało się pozyskać część materiałów dotyczących projektowanego parku rozrywki Majaland. W załączeniu część wykonanych zdjęć. Więcej materiałów przekazałem radnym i mieszkańcom bezpośrednio zainteresowanym tematem. Kilka uwag na podstawie pobieżnej analizy projektu zagospodarowania terenu i opisu technicznego przedsięwzięcia, informuje radny.


"Majaland" - wnioski ze spotkania
W poniedziałek 21 czerwca w Szkole Podstawowej nr 33 odbyło się spotkanie w sprawie zatrzymania budowy parku rozrywki MAJALAND. Na spotkaniu pojawili się licznie mieszkańcy naszej dzielnicy, zaniepokojeni perspektywą zbudowania obiektu, który wywróci ich życie do góry nogami. Można mieć bowiem pewność, że o spokoju i odpoczynku w naszych domach oraz możliwości wyjazdu bez korków - chociaż wieczorami i w weekendy - zapomnimy na długo.


Wątpliwości w sprawie parku "Majaland"
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zakresu prac drogowych, jakie mają zostać wykonane przez inwestora parku rozrywki w Osowej, Radny Miasta Gdańska Karol Ważny wystąpił do Gdańskiego Zarządu Dróg I Zieleni o informację publiczną na temat zawartej umowy drogowej. Poniżej znajdą Państwo informacje, które zebrał radny.


Oficjalnie: Majaland powstanie w Osowej
Generalny wykonawca firma CFE Polska uzyskała pozwolenie na budowę tematycznego parku rozrywki Majaland, który powstanie w gdańskiej dzielnicy Osowa, tuż przy obwodnicy Trójmiasta. Rozpoczęcie prac zaplanowano na wrzesień b.r. O planach powstania parku, informowaliśmy w marcu ubiegłego roku.

środa 30 czerwca 2021 - 21:43:39 | Komentarze: 0
Wersja do druku

szukaj w Osowej


Polecamy firmy / usługi

maran.jpg
marAN - Kursy Językowe
Gdańsk Osowa, ul. Barniewicka 110
marAN jest niewielką szkoła językową. Specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego dzieci młodzieży
oraz dorosłych.

- zajęcia dla dzieci od 3 roku życia
- mało liczne grupy do 6 osób
- zajęcia indywidualne i grupowe
- konwersacje
- różnorodność materiałów do nauki
- wykwalifikowana kadra
- miła i przyjazna atmosfera

malinowy_ogrod.jpg
Gdańsk Osowa ul. Pegaza 2
Nowa karta menu
Catering
Dowozy
Nasza oferta
Zamów do domu lub firmySTUDIO URODY MARIA GALLAND
80-299 Gdańsk Osowa, ul.Wegi 22
Tel. 603-217-604
NOWOŚĆ - KERATYNOWY LIFTING
I BOTOX RZĘS
galland.jpg
Zapraszamy na zabieg który mocno podkreśli piękno i czerń rzęs. Odżywi, zregeneruje a także podkręci je pogrubi
i wydłuży

Zapoznaj się z nową ofertą: www.galland.pl/nowości
kdabrowska.jpg
STUDIO FRYZUR
KAROLINA DĄBROWSKA
Gdańsk Osowa, ul. Zeusa 37a
Nasz salon należy do prestiżowej grupy salonów expert ściśle współpracujących z marką L’Oréal Professionnel, symbolizujące: prestiż, profesjonalizm
i nowoczesność.

II miejsce w plebiscycie "Dziennika Bałtyckiego" Mistrzowie Urody 2015
w kategorii Salon Fryzjerski Roku
w Gdańsku

II miejsce Fryzjer Roku w Gdańsku
i Sopocie w plebiscycie "Dziennika Bałtyckiego" Mistrzowie Urody 2019

ZAPRASZAMY
Wtorek - Piątek: 8:00 - 19:00
Sobota: 8:00 - 14:00


pediatra.jpg
Gdańsk Osowa, ul. Ateny 8
(przy przedszkolu Happy Kids)
lek. Agnieszka Melkowska-Kowalczyk
specjalista pediatrii
specjalista chorób płuc dzieci
...
lek. Marta Makowska
specjalista pediatrii

... godziny przyjęć:
 • poniedziałek 17:00-20:00
 • wtorek 17:00-20:00
 • piątek 17:00-20:00
Rejestracja pon-piątek 8:00-20:00
Telefon: 577-144-077
www.pediatra-osowa.pl

Happy_Kids_Osowa.jpg
Gdańsk Osowa,
ul. Nowy Świat 7a, oraz Oriona 1
Rekrutacja w toku
.. Zapraszamy:
 • do przedszkola
 • do żłobka
  trzylatki urodzone w roku 2018
  dzieci urodzone w 2019 i 2020
.. Zapraszamy:
 • Szkoła NOWY ŚWIAT
  zerówka (rocznik 2015)
  klasa pierwsza (rocznik 2014) oraz klasy II-VIII

REKRUTACJA TELEFONICZNA
ORAZ ONLINE
Z A P R A S Z A M Y
www.happykidsosowa.pl

kalineczka.jpg
Muzyczny żłobek w Osowej zaprasza
Muzyczny żłobek Kalineczka w Osowej. Oferujemy profesjonalną opiekę nad dziećmi do 3,5 lat. Nasze Ciocie to serdeczne, młode i wykwalifikowane opiekunki dziecięce dbające o rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka.

Placówka pod kontrolą Sanepidu
i Straży Pożarnej.

Tel. 505 977 822 . Zapraszamy!
www.kalineczka.pl
gabor.jpg
Biuro Ochrony, ul. Kielnieńska 123/A10
GABOR Biuro Ochrony
to koncesjonowana firma ochroniarska, która działa na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

Specjalizujemy się w rozwiązaniach związanych z bezpieczeństwem, zarządzaniem ryzykiem
i zaawansowanym systemem szkoleniowym. Oferujemy usługi
z zakresu ochrony osób i mienia.
Kontakt: tel. 792 707 640
www.gabor-security.pl
oliwka.jpg
ul. Ceynowy 2/1, 80-321 Gdańsk Oliwa,
tel. 58 552 00 77, kom. 502 863 115
Serdecznie zapraszamy na kursy prawa jazdy w zakresie kategorii AM, A1, A2, A, B, B automat oraz B+E.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kształceniu kierowców, wykwalifikowaną kadrę instruktorów, jeden z większych placów manewrowych w trójmieście, pojazdy odpowiadające wymogom PORD, oferujemy podręczniki oraz inne pomoce naukowe w cenie kursu, jazdy dodatkowe, a także płatności w ratach.

www.oliwka.net.pl